حسین نوش‌آبادی: نباید محدودیت‌های بی‌مورد وارد موسیقی شود

حسین نوش‌آبادی: نباید محدودیت‌های بی‌مورد وارد موسیقی شود

موسیقی ما – همچنان کنسرت‌ها لغو می‌شود؛ همچنان زنانِ نوازنده نمی‌توانند در بسیاری از شهرستان‌ها روی صحنه بروند و همچنان در حالی که تمامی مجوزهای لازم برای برگزاری یک برنامه داده می‌شود، اما چند ساعت مانده به برگزاری کنسرت، برنامه‌ها به دلایل گوناگون -هر بار دلیلی جداگانه چون تجمع گروه‌های خودسر، حکم دادستانی و غیره- لغو می‌شود. در همین میان، اما «حسین نوش‌آبادی» – سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-  بار دیگر در آیین تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی به این ماجرا اشاره کرد که نباید برای موسیقی محدودیت‌های بی‌‌مورد ایجاد کرد: «تمامی فعالیت‌های هنری و فرهنگی با در نظر داشتن مسال شرعی و دینی انجام می‌شود. اگر ما در این حوزه محدودیت‌های شدیدی را اتخاذ کنیم، دشمنان ما از خارج از کشور برای جوانان‌مان برنامه می‌نویسند.»

او همچنین به این مساله اشاره کرد که برخی رسانه‌ها به دنبال کشف حقیقت نیستند و جواب پیشرفت‌های مختلف دولت را با تخریب می‌دهند: «اگر این رسانه‌ها به دنبال کشف حقیقت باشند، فعالیت ارزشمندی انجام می‌دهند؛ اما متاسفانه در اکثریت قریب به اتفاق موارد می‌خواهند به بهانه‌های واهی، پیشرفت‌های دولت را مخدوش کنند. رسانه‌ها نباید مطالبی منعکس کنند که صحت نداشته و همچنین بازخورد مثبتی در جامعه نداشته باشد.»

نوش‌آبادی در مراسم معارفه‌ی دکتر «محمد‌پور» به عنوان مدیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان،‌ به این مساله اشاره کرد که: «مردمان غیور و همیشه در صحنه خطه قهرمان‌پرور آذربایجان، از گذشته‌های دور، سردمدار و آغازگر حرکت‌های مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی و حتی حکومتی بوده و حتی در یک مقطعی از تاریخ، سیاسیون بزرگ این خطه همچون شاه اسماعیل صفوی، شاعر و ادیب بوده‌اند. این استان می‌تواند در بخش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعت و اقتصاد، الگوی سایر استان‌های کشور باشد.»

روتیتر: 
تاکید مجدد سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
منبع: 
موسیقی ما

برچسب ها:

عکس خبر اول: 

نویسنده:

دسته بندی مطلب:

خلاصه مطلب: 
– اگر در موسیقی محدودیت‌های شدید بگذاریم، دشمنان از خارج کشور برای جوانان برنامه می‌نویسند

موسیقی ما – همچنان کنسرت‌ها لغو می‌شود؛ همچنان زنانِ نوازنده نمی‌توانند در بسیاری از شهرستان‌ها روی صحنه بروند و همچنان در حالی که تمامی مجوزهای لازم برای برگزاری یک برنامه داده می‌شود، اما چند ساعت مانده به برگزاری کنسرت، برنامه‌ها به دلایل گوناگون -هر بار دلیلی جداگانه چون تجمع گروه‌های خودسر، حکم دادستانی و غیره- لغو می‌شود…

حسین نوش‌آبادی: نباید محدودیت‌های بی‌مورد وارد موسیقی شود

موسیقی ما – همچنان کنسرت‌ها لغو می‌شود؛ همچنان زنانِ نوازنده نمی‌توانند در بسیاری از شهرستان‌ها روی صحنه بروند و همچنان در حالی که تمامی مجوزهای لازم برای برگزاری یک برنامه داده می‌شود، اما چند ساعت مانده به برگزاری کنسرت، برنامه‌ها به دلایل گوناگون -هر بار دلیلی جداگانه چون تجمع گروه‌های خودسر، حکم دادستانی و غیره- لغو می‌شود. در همین میان، اما «حسین نوش‌آبادی» – سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-  بار دیگر در آیین تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی به این ماجرا اشاره کرد که نباید برای موسیقی محدودیت‌های بی‌‌مورد ایجاد کرد: «تمامی فعالیت‌های هنری و فرهنگی با در نظر داشتن مسال شرعی و دینی انجام می‌شود. اگر ما در این حوزه محدودیت‌های شدیدی را اتخاذ کنیم، دشمنان ما از خارج از کشور برای جوانان‌مان برنامه می‌نویسند.»

او همچنین به این مساله اشاره کرد که برخی رسانه‌ها به دنبال کشف حقیقت نیستند و جواب پیشرفت‌های مختلف دولت را با تخریب می‌دهند: «اگر این رسانه‌ها به دنبال کشف حقیقت باشند، فعالیت ارزشمندی انجام می‌دهند؛ اما متاسفانه در اکثریت قریب به اتفاق موارد می‌خواهند به بهانه‌های واهی، پیشرفت‌های دولت را مخدوش کنند. رسانه‌ها نباید مطالبی منعکس کنند که صحت نداشته و همچنین بازخورد مثبتی در جامعه نداشته باشد.»

نوش‌آبادی در مراسم معارفه‌ی دکتر «محمد‌پور» به عنوان مدیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان،‌ به این مساله اشاره کرد که: «مردمان غیور و همیشه در صحنه خطه قهرمان‌پرور آذربایجان، از گذشته‌های دور، سردمدار و آغازگر حرکت‌های مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی و حتی حکومتی بوده و حتی در یک مقطعی از تاریخ، سیاسیون بزرگ این خطه همچون شاه اسماعیل صفوی، شاعر و ادیب بوده‌اند. این استان می‌تواند در بخش‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعت و اقتصاد، الگوی سایر استان‌های کشور باشد.»

روتیتر: 
تاکید مجدد سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
منبع: 
موسیقی ما

برچسب ها:

عکس خبر اول: 
(image)

نویسنده:

دسته بندی مطلب:

خلاصه مطلب: 
– اگر در موسیقی محدودیت‌های شدید بگذاریم، دشمنان از خارج کشور برای جوانان برنامه می‌نویسند

موسیقی ما – همچنان کنسرت‌ها لغو می‌شود؛ همچنان زنانِ نوازنده نمی‌توانند در بسیاری از شهرستان‌ها روی صحنه بروند و همچنان در حالی که تمامی مجوزهای لازم برای برگزاری یک برنامه داده می‌شود، اما چند ساعت مانده به برگزاری کنسرت، برنامه‌ها به دلایل گوناگون -هر بار دلیلی جداگانه چون تجمع گروه‌های خودسر، حکم دادستانی و غیره- لغو می‌شود…

حسین نوش‌آبادی: نباید محدودیت‌های بی‌مورد وارد موسیقی شود

Comments are closed.