دانلود قطعه «باران» به آهنگسازی «مجید کولیوند» و خوانندگی «مصطفی حامدی»

دانلود قطعه «باران» به آهنگسازی «مجید کولیوند» و خوانندگی «مصطفی حامدی»

۰۲۰۲

hot-topic-logo«باران» به آهنگسازی «مجید کولیوند» و خوانندگی «مصطفی حامدی» به مناسبت دوازدهمین سال درگذشت «حسین منزوی» منتشر و در دسترس مخاطبین موسیقی قرار گرفت. این قطعه را می توانید در ادامه با اجازه صاحب اثر و از طریق سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان» آنلاین بشنوید و در صورت تمایل دانلود کنید.

دانلود قطعه «باران» به آهنگسازی «مجید کولیوند» و خوانندگی «مصطفی حامدی»

(image)

(image) «باران» به آهنگسازی «مجید کولیوند» و خوانندگی «مصطفی حامدی» به مناسبت دوازدهمین سال درگذشت «حسین منزوی» منتشر و در دسترس مخاطبین موسیقی قرار گرفت. این قطعه را می توانید در ادامه با اجازه صاحب اثر و از طریق سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان» آنلاین بشنوید و در صورت تمایل دانلود کنید.
دانلود قطعه «باران» به آهنگسازی «مجید کولیوند» و خوانندگی «مصطفی حامدی»

Comments are closed.