رامين بهنا آلبوم «ايران ١١» را روى صحنه برد

رامين بهنا آلبوم «ايران ١١» را روى صحنه برد

موسیقی ما – دومين اجرا از سومين شب هفته موسيقى تلفيقى تهران به گروه «بهنا» به سرپرستى رامين بهنا تعلق داشت كه براى اولين بار تازه ترين آلبوم گروه يعنى «ايران ١١» را روى صحنه بردند.

به گزارش «موسيقى ما»، سال گذشته قرار بود گروه «بهنا» در بخش موسيقى تلفيقى جشنواره موسيقى فجر به اجراى برنامه بپردازد كه به دليل برخى مشكلات اين امر محقق نشد و بالاخره شب گذشته توانستند در قالب فستيوال هفته موسيقى تلفيقى تهران روى صحنه بروند.

گروه «بهنا» در اين اجرا مجموعه اى از قطعات آلبوم جديد و همچنين سه قطعه از كارهاى قديمى رامين بهنا با نام هاى «سوار» و «آشنايى» از آلبوم «نه آنچنان» و همچنين قطعه «نخستين» از گروه «آويژه» را با تنظيم جديدى اجرا كرد. تم اصلى اين سه قطعه در آلبوم با تار نواخته شده اما در اين اجرا كه تنظيم اين قطعات كمى راك تر و الكترونيك شده بود، با گيتار الكتريك نواخته شد.

در اين كنسرت، بهرنگ بقايى و آرش عمرانى سينتى سايزر مى نواختند و رامين بهنا هم نواختن پيانو و هاموند را برعهده داشت كه تم هاى اصلى قطعات را مى نواخت. در بعضى قسمت ها گيتارباس و پيانو ملودى هاى مشترك (اصطلاحا يونى سون) مى نواختند و بعضى جاها هم اين وظيفه را گيتار الكتريك و پيانو بر عهده داشتند مثل قطعه «سوار» كه حدود پنج سال پيش در اولين آلبوم گروه بهنا منتشر شده بود.

يكى ديگر از جذابيت هاى اين اجرا هم سولوى گيتار الكتريك به نوازندگى سياوش امامى بود كه در دستگاه ايرانى، به همراه حامد حميدزاده (گيتارباس) بداهه پردازى كردند.

رامين بهنا پيش از اين گفته بود كه تمام صداهاى الكترونيك براى قطعات آلبوم جديد ساخته شده اند و از هيچ سمپلى استفاده نشده است. در اين كنسرت هم تمام قطعات عينا شبيه به آلبوم اجرا شد و فقط قطعه «كوچه برلن» به دليل همراهى مردم در تم آوازى آن، كمى كش دارتر اجرا شد.
آخرين قطعه رپرتوار به آهنگ «نخستين»، يكى از قديمى ترين كارهاى رامين بهنا اختصاص داشت كه سال ها پيش در گروه «آويژه» اجرا مى شد و پس از آن به درخواست مخاطبان، قطعه «كوچه برلن» به عنوان بيز كنسرت دوباره نواخته شد.

گروه «بهنا» در اين كنسرت ٩ قطعه اجرا كرد كه «پارك وى»، «قيطريه»، «سوار»، «بهار شيراز»، «بازار»، «كوچه برلن»، «آشنايى»، «پيچ شمرون» و «نخستين» از آن جمله بودند.

اعضاى گروه «بهنا» را در اين اجرا رامين بهنا (پيانو و هاموند)، سياوش امامى (گيتار الكتريك)، حامد حميدزاده (گيتارباس)، بهرنگ بقايى (سينتى سايزر)، كسرى ابراهيمى (درامز) و آرش عمرانى (سينتى سايزر) تشكيل مى دادند.

روتیتر: 
اولين اجراى گروه «بهنا» پس از سه سال
منبع: 
اختصاصی موسیقی ما

برچسب ها:

عکس خبر اول: 

دسته بندی مطلب:

خلاصه مطلب: 
+ عکس‌های «امیر خامنه» از این اجرا

موسیقی ما – دومين اجرا از سومين شب هفته موسيقى تلفيقى تهران به گروه «بهنا» به سرپرستى رامين بهنا تعلق داشت كه براى اولين بار تازه ترين آلبوم گروه يعنى «ايران ١١» را روى صحنه بردند. به گزارش «موسيقى ما»، سال گذشته قرار بود گروه «بهنا» در بخش موسيقى تلفيقى جشنواره موسيقى فجر به اجراى برنامه بپردازد كه به دليل برخى مشكلات اين امر محقق نشد و بالاخره شب گذشته توانستند در قالب فستيوال هفته موسيقى تلفيقى تهران روى صحنه بروند…

اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395

رامين بهنا آلبوم «ايران ١١» را روى صحنه برد

موسیقی ما – دومين اجرا از سومين شب هفته موسيقى تلفيقى تهران به گروه «بهنا» به سرپرستى رامين بهنا تعلق داشت كه براى اولين بار تازه ترين آلبوم گروه يعنى «ايران ١١» را روى صحنه بردند.

به گزارش «موسيقى ما»، سال گذشته قرار بود گروه «بهنا» در بخش موسيقى تلفيقى جشنواره موسيقى فجر به اجراى برنامه بپردازد كه به دليل برخى مشكلات اين امر محقق نشد و بالاخره شب گذشته توانستند در قالب فستيوال هفته موسيقى تلفيقى تهران روى صحنه بروند.

گروه «بهنا» در اين اجرا مجموعه اى از قطعات آلبوم جديد و همچنين سه قطعه از كارهاى قديمى رامين بهنا با نام هاى «سوار» و «آشنايى» از آلبوم «نه آنچنان» و همچنين قطعه «نخستين» از گروه «آويژه» را با تنظيم جديدى اجرا كرد. تم اصلى اين سه قطعه در آلبوم با تار نواخته شده اما در اين اجرا كه تنظيم اين قطعات كمى راك تر و الكترونيك شده بود، با گيتار الكتريك نواخته شد.

در اين كنسرت، بهرنگ بقايى و آرش عمرانى سينتى سايزر مى نواختند و رامين بهنا هم نواختن پيانو و هاموند را برعهده داشت كه تم هاى اصلى قطعات را مى نواخت. در بعضى قسمت ها گيتارباس و پيانو ملودى هاى مشترك (اصطلاحا يونى سون) مى نواختند و بعضى جاها هم اين وظيفه را گيتار الكتريك و پيانو بر عهده داشتند مثل قطعه «سوار» كه حدود پنج سال پيش در اولين آلبوم گروه بهنا منتشر شده بود.

يكى ديگر از جذابيت هاى اين اجرا هم سولوى گيتار الكتريك به نوازندگى سياوش امامى بود كه در دستگاه ايرانى، به همراه حامد حميدزاده (گيتارباس) بداهه پردازى كردند.

رامين بهنا پيش از اين گفته بود كه تمام صداهاى الكترونيك براى قطعات آلبوم جديد ساخته شده اند و از هيچ سمپلى استفاده نشده است. در اين كنسرت هم تمام قطعات عينا شبيه به آلبوم اجرا شد و فقط قطعه «كوچه برلن» به دليل همراهى مردم در تم آوازى آن، كمى كش دارتر اجرا شد.
آخرين قطعه رپرتوار به آهنگ «نخستين»، يكى از قديمى ترين كارهاى رامين بهنا اختصاص داشت كه سال ها پيش در گروه «آويژه» اجرا مى شد و پس از آن به درخواست مخاطبان، قطعه «كوچه برلن» به عنوان بيز كنسرت دوباره نواخته شد.

گروه «بهنا» در اين كنسرت ٩ قطعه اجرا كرد كه «پارك وى»، «قيطريه»، «سوار»، «بهار شيراز»، «بازار»، «كوچه برلن»، «آشنايى»، «پيچ شمرون» و «نخستين» از آن جمله بودند.

اعضاى گروه «بهنا» را در اين اجرا رامين بهنا (پيانو و هاموند)، سياوش امامى (گيتار الكتريك)، حامد حميدزاده (گيتارباس)، بهرنگ بقايى (سينتى سايزر)، كسرى ابراهيمى (درامز) و آرش عمرانى (سينتى سايزر) تشكيل مى دادند.

روتیتر: 
اولين اجراى گروه «بهنا» پس از سه سال
منبع: 
اختصاصی موسیقی ما

برچسب ها:

عکس خبر اول: 
(image)

دسته بندی مطلب:

خلاصه مطلب: 
+ عکس‌های «امیر خامنه» از این اجرا

موسیقی ما – دومين اجرا از سومين شب هفته موسيقى تلفيقى تهران به گروه «بهنا» به سرپرستى رامين بهنا تعلق داشت كه براى اولين بار تازه ترين آلبوم گروه يعنى «ايران ١١» را روى صحنه بردند. به گزارش «موسيقى ما»، سال گذشته قرار بود گروه «بهنا» در بخش موسيقى تلفيقى جشنواره موسيقى فجر به اجراى برنامه بپردازد كه به دليل برخى مشكلات اين امر محقق نشد و بالاخره شب گذشته توانستند در قالب فستيوال هفته موسيقى تلفيقى تهران روى صحنه بروند…

اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395
اجرای گروه بهنا در سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران – 25 اردیبهشت 1395

رامين بهنا آلبوم «ايران ١١» را روى صحنه برد

Comments are closed.