نوای تنها «دونلی‌نواز» ایران را بشنوید

نوای تنها «دونلی‌نواز» ایران را بشنوید

۲۴-۴۱۲

اگر روزی گذرت به سیستان و بلوچستان افتاد، حتما به «بمپور» برو و سراغ «شیرمحمد اسپندار» را از اهالی بگیر. این تنها فرصتی است که می‌توانی به هنرنمایی تنها دونلی‌نواز ایران گوش دهی. به گزارش خبرنگار سرویس موسیقی ایسنا، چند سال پیش منطقه «بمپور» گرفتار سیل شد و آب خانه‌ی شیرمحمد را با خودش برد. او مجبور شد، دو سالی را در چادر سر کند تا خانه‌ای برایش دست‌وپا کنند. کشاورزی و گله‌داری هم تنها راه امرار معاش او بود، چون شیرمحمد فقط ماهی ۱۸۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت. درباره‌ی یک آدم معمولی صحبت نمی‌کنیم، از مردی صحبت می‌کنیم که …

نوای تنها «دونلی‌نواز» ایران را بشنوید

(image)

اگر روزی گذرت به سیستان و بلوچستان افتاد، حتما به «بمپور» برو و سراغ «شیرمحمد اسپندار» را از اهالی بگیر. این تنها فرصتی است که می‌توانی به هنرنمایی تنها دونلی‌نواز ایران گوش دهی. به گزارش خبرنگار سرویس موسیقی ایسنا، چند سال پیش منطقه «بمپور» گرفتار سیل شد و آب خانه‌ی شیرمحمد را با خودش برد. او مجبور شد، دو سالی را در چادر سر کند تا خانه‌ای برایش دست‌وپا کنند. کشاورزی و گله‌داری هم تنها راه امرار معاش او بود، چون شیرمحمد فقط ماهی ۱۸۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت. درباره‌ی یک آدم معمولی صحبت نمی‌کنیم، از مردی صحبت می‌کنیم که …
نوای تنها «دونلی‌نواز» ایران را بشنوید

Comments are closed.