Tag: قربانی: خوب

علیرضا قربانی: هنوز وضع هنر خوب نیست

علیرضا قربانی: هنوز وضع هنر خوب نیست

۱۴۶۰۸۰۵۲۴۱۲۵۵_۶۸۴۹۱

یک خواننده موسیقی ایرانی گفت: اگر امروز اعلام می‌کنیم وضع هنر خوب نیست، دلیل آن فقط لغو مجوز کنسرت نیست، بلکه وضعیت تولید، نشر و اثرگذاری موسیقی بر جامعه مناسب نیست و اثرگذاری موسیقی امروز بر جامعه بسیار کم است. علیرضا قربانی در جشن امضای آلبوم «دخت پری‌وار» در اصفهان اظهار کرد: امروز وضع موسیقی و هنر، مطلوب نیست و در واقع باید گفت که هنوز هنر، وضع روبه سامانی پیدا نکرده و در این میان، موسیقی که همواره در میان هنرها ضربه بیشتری خورده، هنوز سامانی آن‌گونه که باید و شاید پیدا نکرده است. او ادامه داد: در کنار …

علیرضا قربانی: هنوز وضع هنر خوب نیست

(image)

یک خواننده موسیقی ایرانی گفت: اگر امروز اعلام می‌کنیم وضع هنر خوب نیست، دلیل آن فقط لغو مجوز کنسرت نیست، بلکه وضعیت تولید، نشر و اثرگذاری موسیقی بر جامعه مناسب نیست و اثرگذاری موسیقی امروز بر جامعه بسیار کم است. علیرضا قربانی در جشن امضای آلبوم «دخت پری‌وار» در اصفهان اظهار کرد: امروز وضع موسیقی و هنر، مطلوب نیست و در واقع باید گفت که هنوز هنر، وضع روبه سامانی پیدا نکرده و در این میان، موسیقی که همواره در میان هنرها ضربه بیشتری خورده، هنوز سامانی آن‌گونه که باید و شاید پیدا نکرده است. او ادامه داد: در کنار …
علیرضا قربانی: هنوز وضع هنر خوب نیست