Tag: دارد نیاز

حمیدرضا نوربخش: حضور در خانه موسیقی نیاز به انگیزه بی‌مزد و منت دارد

حمیدرضا نوربخش: حضور در خانه موسیقی نیاز به انگیزه بی‌مزد و منت دارد

photo_A64276BC

نشست ماهیانه هنرمندان و اعضای خانه موسیقی در آخرین یکشنبه فروردین ماه، روز گذشته در ساختمان شماره ۱ برگزار شد.
+تنش‌ها با پادرمیانی بزرگترها حل شده و می‌شود
+نشست‌های ماهیانه از این به بعد در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود
+نمی‌توان خانه موسیقی را ندیده گرفت
+انتقادات از اهمیت نهاد خانه موسیقی حکایت دارد
+نیروهای با انگیزه و خوشنام در انتخابات کاندیدا شوند

حمیدرضا نوربخش: حضور در خانه موسیقی نیاز به انگیزه بی‌مزد و منت دارد

(image)

نشست ماهیانه هنرمندان و اعضای خانه موسیقی در آخرین یکشنبه فروردین ماه، روز گذشته در ساختمان شماره ۱ برگزار شد.
+تنش‌ها با پادرمیانی بزرگترها حل شده و می‌شود
+نشست‌های ماهیانه از این به بعد در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود
+نمی‌توان خانه موسیقی را ندیده گرفت
+انتقادات از اهمیت نهاد خانه موسیقی حکایت دارد
+نیروهای با انگیزه و خوشنام در انتخابات کاندیدا شوند
حمیدرضا نوربخش: حضور در خانه موسیقی نیاز به انگیزه بی‌مزد و منت دارد