Tag: لغو

واکنش معتمدی به لغو کنسرت‌ها:از ماست که بر ماست

واکنش معتمدی به لغو کنسرت‌ها:از ماست که بر ماست

کیهان کلهر این روزها در ایران به سر می‌برد تا پس از چند سال دوری از وطن تور کنسرت‌های خود را در شهرهای مختلف ایران برگزار کند. اما این حضور بدون حاشیه هم نبود. وقتی خبر لغو کنسرت کلهر در نیشابور منتشر شد، برخی از اهالی موسیقی واکنش‌هایی نشان دادند و به این موضوع اعتراض کردند. اما چند روز بعد وقتی باز هم خبرِ لغو کنسرت شهرام ناظری در نیشابور منتشر شد، ماجرا جدی‌تر شد و واکنش‌های بیشتری را در پی داشت. امروز نیز محمد معتمدی با نوشتنِ یادداشتی به ماجرای لغو کنسرت کیهان کلهر و شهرام ناظری در نیشابور واکنش نشان داد. متن این یادداشت به این شرح است: «از لغو کنسرت ها همیشه ناراحت می شوم. می‌خواهم با صراحت آن را محکوم کنم. همیشه هم محکوم خواهم کرد. ولی جایی که بیشترین دشمنی‌ها، بی احترامی‌ها و بایکوت‌ها را از صنف خودمان و مافیای حاکم بر آن دیده‌ایم شاید تاختن به دادستان نیشابور کمی جای تأمل داشته باشد. حداقل ایشان و امثال ایشان تکلیفشان با خودشان و اعتقاداتشان روشن است. با موسیقی مخالفند و از قدرتشان برای لغو آن استفاده می‌کنند. اگر مدافعان ظاهری فرهنگ و موسیقی، بجای انحصار طلبی و تشکیل مافیا و خارج کردن دیگران از صحنه، به فکر رشد و تعالی موسیقی بودند، و اگر مثل دادستان نیشابور به یک آرمان جمعی، بیش از منافع شخصی اعتقاد داشتند شاید امروز یک پیکر واحد بودیم و موسیقی ما وضع بهتری داشت. به راستی از ماست که بر ماست. متاسفانه من نمی‌توانم مثل ضبط صوت فقط بخوانم. باید گاهی هم سخن گفت. در پایان بار دیگر از لغو کنسرت های همکارانم متاسفم. به امید روزهای روشن برای فرهنگ و موسیقی ایران.»
منبع: 
خبرگزاری تسنیم
عکس خبر اول: 

دسته بندی مطلب:

واکنش معتمدی به لغو کنسرت‌ها:از ماست که بر ماست

کیهان کلهر این روزها در ایران به سر می‌برد تا پس از چند سال دوری از وطن تور کنسرت‌های خود را در شهرهای مختلف ایران برگزار کند. اما این حضور بدون حاشیه هم نبود. وقتی خبر لغو کنسرت کلهر در نیشابور منتشر شد، برخی از اهالی موسیقی واکنش‌هایی نشان دادند و به این موضوع اعتراض کردند. اما چند روز بعد وقتی باز هم خبرِ لغو کنسرت شهرام ناظری در نیشابور منتشر شد، ماجرا جدی‌تر شد و واکنش‌های بیشتری را در پی داشت. امروز نیز محمد معتمدی با نوشتنِ یادداشتی به ماجرای لغو کنسرت کیهان کلهر و شهرام ناظری در نیشابور واکنش نشان داد. متن این یادداشت به این شرح است: «از لغو کنسرت ها همیشه ناراحت می شوم. می‌خواهم با صراحت آن را محکوم کنم. همیشه هم محکوم خواهم کرد. ولی جایی که بیشترین دشمنی‌ها، بی احترامی‌ها و بایکوت‌ها را از صنف خودمان و مافیای حاکم بر آن دیده‌ایم شاید تاختن به دادستان نیشابور کمی جای تأمل داشته باشد. حداقل ایشان و امثال ایشان تکلیفشان با خودشان و اعتقاداتشان روشن است. با موسیقی مخالفند و از قدرتشان برای لغو آن استفاده می‌کنند. اگر مدافعان ظاهری فرهنگ و موسیقی، بجای انحصار طلبی و تشکیل مافیا و خارج کردن دیگران از صحنه، به فکر رشد و تعالی موسیقی بودند، و اگر مثل دادستان نیشابور به یک آرمان جمعی، بیش از منافع شخصی اعتقاد داشتند شاید امروز یک پیکر واحد بودیم و موسیقی ما وضع بهتری داشت. به راستی از ماست که بر ماست. متاسفانه من نمی‌توانم مثل ضبط صوت فقط بخوانم. باید گاهی هم سخن گفت. در پایان بار دیگر از لغو کنسرت های همکارانم متاسفم. به امید روزهای روشن برای فرهنگ و موسیقی ایران.»
منبع: 
خبرگزاری تسنیم
عکس خبر اول: 
(image)

دسته بندی مطلب:

واکنش معتمدی به لغو کنسرت‌ها:از ماست که بر ماست